Günümüzün İhtiyacı: Ergonomi!

Günümüzün İhtiyacı: Ergonomi!

Dijitalleşme ile birlikte gelişen teknoloji, çalışanların günlük iş seyirlerini ve çalışma yöntemlerini de değiştirmektedir. İş dünyası artık çok daha fazla iş birliğine dayalı, bireyler ve ekipler arası olarak sürekli iletişim odaklı ve değişime hızlı ayak uydurmayı gerektiren bir iş yapış şekline dönüşüyor. Elbette tüm bunlar ile birlikte çalışanların beklentileri de gün geçtikçe değişiklik gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, çalışanların beşte dördünün 18 ile 34 yaşları arasında olduğunu ortaya koyuyor. Bu da farklı beklentileri olan çalışanların artık daha fazla söz sahibi olabileceği bir iş dünyası anlamına geliyor.

Bütün bunları göz önünde bulundurarak çalışanların beklentilerini karşılayacak, kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlayacak, uzun saatlerini geçirecekleri konforlu ofisler tasarlanması gerekmektedir. Dolayısıyla çalışanların sağlığı ve verimliliği açısından ergonomi olmazsa olmaz konumundadır.

Ergonominin Amacı; 

  • Çalışanların etkinliğini artırmak
  • Gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak
  • Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesini sürdürmek
  • İnsan-makine-çevre uyumunu sağlamaktır.

Çalışma Masası Konumu

Çalışanların rahat hareket edebileceği büyüklükte, yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde olmalıdır. İdeal çalışma masası yüksekliği 73 cm civarındadır CSA +2, -2 cm oynayabileceğini belirtir.

Çalışma Sandalyesi

Boyu ortalama olarak 40 ile 45 cm arasında olsa da çalışma sandalyeleri ayarlanabilir olmalıdır. Sırt ve bel desteği olmakla birlikte bu destek kısım aşağı-yukarı, öne-arkaya doğru hareket ettirilebilmelidir. 

Ekran Konumu ve Klavye

Monitör gözlerden en az 65 cm uzakta olmalıdır. Eğer görmek ile ilgili bir sorun var ise, ekran yazıları büyütülerek görme sorununun ortadan kaldırılması tavsiye edilir. Ekran görüş alanı gözün yatay görme hizasından 15°-50° açıları arasında bulunmalıdır.  Alçak pozisyonda tutulan monitör çalışan kişilerde farklı boyun hareketleri alanı oluşmasını sağlar. Klavyenin ön tarafına mutlaka çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek koyulmalıdır. Çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. Bu boşluk genellikle 15 cm olarak belirlenir.

Çalışanların günlerinin büyük bir bölümünü işyerinde geçirdiklerini düşünürsek, işlerini verimli bir şekilde yapabilmelerinin ancak ergonomik bir çalışma ortamında mümkün olduğunu söylemek de mümkün.

Sonuç olarak, uzun yıllardır alıştığımız gibi 9-5 masa başında çalışanlara hoşça kalın demenin ve yeni nesil çalışanların sağlığı için klasik ofis tasarımı yaklaşımlarından uzaklaşmanın vakti artık geldi. Ergonomideki hedefin çalışanın işe değil işin çalışana uydurulması olduğu unutulmamalıdır.

İşyerinde araç gereçlerin ve ofis mobilyalarının ergonomik etkenler dikkate alınmadan tasarlanması, çalışanların ihtiyaçlarına uygun olmayan çevresel koşullar çalışanlarda huzursuzluk, tatminsizlik ve iş veriminde düşüş gibi olumsuzluklara neden oluyor. Çalışanların işyeriyle uyumunu artırmayı hedefleyen ergonomi verimliliği, çalışma kalitesini ve motivasyonu da artırıyor.

Başa Dön